Zmiana porannego kursu autobusu w dniu 28.05.2018 r.

Szczegóły

Uwaga!!!

W poniedziałek 28.05.2018 r.
III poranny kurs autobusu dowożący uczniów do szkoły
na godzinę 9.25
jest odwołany.

15.05.2018 r. - spotkania z wychowawcami klas

Szczegóły

OGŁOSZENIE

       W dniu 15.05.2018 r. odbędą się spotkania z wychowawcami klas

(wywiadówki)- informacja o proponowanych ocenach rocznych.
 

Harmonogram spotkań:

17.00- klasy I-III

17.30- klasy IV-VII

18.00- oddziały gimnazjalne

 

UWAGA:

WSZYSCY NAUCZYCIELE BĘDĄ OBECNI W GODZINACH 17.00-19.00

Zmiana planu

Szczegóły

Od 12 lutego 2018 r. ulega niewielkim zmianom plan lekcji. 

Proszę o sprawdzenie rozkładu swojej klasy.

„ II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego”.

Szczegóły

Dnia 13.04.2018r. Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu włączy się w akcję 
„ II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego”.
W związku z tym w Poradni w godz. 9:00 – 17:00
dyżur będą pełnili doradcy zawodowi.
Zapraszamy młodzież klas III gimnazjum
oraz ich rodziców
na konsultację, porady
i badania indywidualne.
Istnieje również możliwość zapoznania się z przewodnikami
po zawodach i ulotkami zawodowymi.

 

Zabawa Karnawałowa

Szczegóły

 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER