Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 

Przewodnik

Szczegóły

Przed wyjazdem na szkolenie 

ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning,

 które odbywało się na a Malcie, nauczyciele przeszli szereg przygotowań. 

Przygotowali mini przewodnik jak się przygotowaći przetrwać podróż oraz pobyt w tym kraju.
 
 
 
 
 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER