Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 

Śniadanko

Szczegóły

Szkolenie na Malcie

Szczegóły

Stare i mądre przysłowie mówi, że podróże kształcą. I o tym przekonała   się niewątpliwie grupa 12 nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie, która udała się na szkolenie ICT na Malcie… Szkolenie to odbyło się w ramach projektu Erasmus + prowadzonego  w tej szkole przez Annę Franke.   ( nie wiem czy wszystkich wymieniać?)

                Rankiem 25 lipca 2015r., ledwie wylądowaliśmy na płycie maltańskiego lotniska, już czekała nas pełna wrażeń przygoda z …  j. angielskim pod rękę. Zaczęliśmy od podziwiania  pięknych widoków tej  maleńkiej wysepki położonej na Morzu Śródziemnym . Palmy, agawy, różaneczniki, budynki z piaskowca, wyjątkowa niebieska toń morskiej wody, niebywale  wilgotne powietrze zmieszane z żarem słońca- to wszystko daje niezapomniane wrażenia.  Oszołomieni pięknem  przyrody i kultury tego katolickiego kraju, udaliśmy się  26 lipca wieczorem , na uroczą kolację inaugurującą warsztaty, gdzie poznaliśmy pozostałych uczestników z  Grecji , Szwecji, Słowenii,  Hiszpanii, Rumunii oraz koleżanki  nawet z… Warszawy. Nazajutrz, tj. 27 lipca, rozpoczęliśmy kurs. Czas od 9.00 rano do 16.00 po południu szybko mijał w atmosferze pracy , ale i świetnej zabawy. Nauczyliśmy się wielu ciekawych i przydatnych w pracy nauczyciela technik ICT, a także zwiedziliśmy tę urokliwą wysepkę podczas dwóch wycieczek. La Valetta- stolica Malty-dumne i wyniosłe  miasto-warownia, Mdina- miasto ciszy, Blu Grotto i ruiny magalitycznych świątyń w Zuriegu- to tylko niektóre miejsca , które warto zobaczyć.

                31 lipca przyszło pożegnać się z tym magicznym miejscem i sympatycznymi  ludźmi. Po wykonaniu wspólnego projektu i otrzymaniu certyfikatów ukończenia kursu, udaliśmy się na ostatni spacer po Sliemie - miasteczku, w którym czas  na chwilę się dla nas  zatrzymał…

1 sierpnia  powitaliśmy w Koszęcinie nasze stęsknione rodziny.

                Podróże kształcą, a szczególnie te połączone ze szkoleniem …

 

Galeria Zdjęć 

 

 

Przewodnik

Szczegóły

Przed wyjazdem na szkolenie 

ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning,

 które odbywało się na a Malcie, nauczyciele przeszli szereg przygotowań. 

Przygotowali mini przewodnik jak się przygotowaći przetrwać podróż oraz pobyt w tym kraju.
 
 
 
 
 

O projekcie

Szczegóły
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie otrzymała dofinansowanie projektu "School of the Future for Better Results" w ramach programu Erasmus+ Ka1 Mobilność kadry. 
Głownym celem projektu jest podniesienie umiejętności TIK nauczycieli i tworzenie ciekawych materiałów lekcyjnych. Chcemy podnieść motywację naszych uczniów do nauki, zachęcić do podejmowania wysiłku, działań, poszukiwań nowych rozwiązań oraz rozwijać ich umiejętność uczenia się.  Nie chcemy powielać starych metod, gdzie podręcznik, tablica i kreda stanowiły podstawę zajęć. Będziemyposzukiwać nowe metody pracy z uczniem, by stać się mentorem i coachem. Naszym celem jest tworzenie nowych, atrakcyjnych narzędzi, które będą łatwo dostępne dla ucznia, w miejscu, gdzie spędzają najwięcej czasu, a więc w sieci. Te materiały muszą być w zasięgu ręki dziecka, na portalach społecznościowych, tak aby uczeń nie musiał ich poszukiwać na różnych stronach. Musimy wskazywać dzieciom źródła, z których mogą korzystać w zdobywaniu wiedzy, pozwalać im poszukiwać rozwiązań samodzielnie, równocześnie czuwając nad tym procesem. W tym celu konieczne jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w pracy metodycznej.W tym celu nauczyciele skorzystali ze szkolenia  ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning
oferującego dobre przygotowanie ich do takich metod pracy, z wykorzystaniem innowacji multimedialnych.   Takie narzędzia są niezwykle atrakcyjne dla uczniów, sprawiają, że uczą się przez zabawę. I co najważniejsze, te narzędzia są dla nich łatwo dostępne, gdzie nie muszą odrywać się od przyjemności, aby odrobić zadanie domowe, więc chętniej podejmują  działanie. Ciekawe podejście do nauczania sprawi, że uczniowie chętniej będą zdobywali wiedzę, pracowali metodą projektu, poszukiwali samodzielnie pod okiem nauczyciela - mentora rozwiązań. Należy także zwrócić uwagę na umiejętności językowe zarówno nauczycieli jak i uczniów. Nauczyciele uczestniczyli w kursie języka angielskiego by podnieść swoje umiejętnościjęzykowe i samodzielnie prowadzić internetowe projekty europejskie z udziałem szkół partnerskich, np. w programie eTwinning, a najlepiej jednego projektu interdyscyplinarnego, w który zaangażowani będą wszyscy nauczyciele przedmiotowi. Podniesie to jakość nauczania i wpłynie pozytywnie na motywacje nauki języka angielskiego przez uczniów. Takie przedsięwzięcie stwarza warunki realne do wykorzystania swoich dotychczasowych umiejętności i podnosi umiejętności komunikacyjne. Wpływa ono również na wymiar europejski naszej placówki oświatowej poprzez zdobywanie  wiedzy, podnoszenie swoich umiejętności przez poznawanie ludzi z różnych krajów europejskich, współpracę z zagranicznymi szkołami partnerskimi, wspólne realizowanie projektów, uczenie się nawzajem. Współpraca taka daje możliwość porównywania procesów i praktyk stosowanych w naszej instytucji, ze stosowanymi w w szkołach partnerskich uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.   To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk. 
 Ponadto wpłynie to bardzo korzystnie na przyrost wiedzy , gdyż łatwiej będzie zrozumieć konkretne zagadnienie poprzez logiczne powiązanie faktów, a nawet możliwe będzie odtworzenie brakujących informacji niż poprzez uczenie się odrębnych zagadnień. 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER