Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 

Prezentacja

Szczegóły

Prezentacja Comenius

 

 

Comenius 2010 - 2012 "Recycle Almost Everything"

Szczegóły

Comenius 2010 - 2012 "Recycle Almost Everything"

 

 

 

 

Bułgaria

Szczegóły

 

Książka Kucharska

Szczegóły
 

Lekcja Trojaka

Szczegóły

zdjęcia z zajęć Trojaka "Trojak" - The Folk Dance Class Slideshow

Szczegóły

Bento - kolorowo i zdrowo na śniadanie (zdjęcia)

Szczegóły

Zdrowy Poniedziałek - śniadanie daje moc

Szczegóły

Podkategorie

 • CComenius 2013-2015

  Me - a small living part of the incredible world

 • Comenius 2010-2012
 • Erasmus+ KA1
 • Erasmus+ KA2 (2015-2017)
  "Learning with cartoons and animations" to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna. Jest on zaplanowany na lata 2015 - 2017. Polega on tworzeniu prostych, a jednocześnie bardzo ciekawych animacji na zadany temat w aplikacji GoAnimate. Nasi uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych spędzają 5 dni na warsztatach, gdzie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie, a owocem tej ciężkiej pracy są kolejne animacje, które znajdziemy w sieci pod podanymi linkami:
   
   
 • Projekt POWER
  Projekt “Moje miejsce w świecie”
   
  program POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie
   
  01.09.2019 - 31.08.2020
   
  Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja
  gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg
  kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Funkcjonowanie
  w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku
  edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery
  edukacyjno -zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji
  i dokonywania wyborów.
  Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać
  się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego,
  aby nasz absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia się
  na współczesnym rynku pracy. Realizujemy wiele działań z zakresu preorientacji/orientacji
  zawodowej, które mają na celu kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej
  i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, np.
  • warsztaty preorientacji zawodowej - spotkanie z przedstawicielami zawodów na terenie
  szkoły,
  • zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania z rodzicami,
  • wyjścia i wycieczki zawodoznawcze - poznanie lokalnego rynku pracy,
  • poznanie oferty szkół - wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach
  edukacyjnych, zapraszanie przedstawicieli szkół,
  • wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe - angażowanie się w różne akcje.
  O projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dowiedzieliśmy się z wiadomości
  rozsyłanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i od razu wiedzieliśmy, że to coś dla
  nas. Realizujemy wiele projektów europejskich, staramy się, aby nasza szkoła była placówką
  postępową i dawała uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania
  zdobytych umiejętności w praktyce.
  Nasz projekt “Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie
  złożonych wniosków. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN Projekt
  współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
  Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji
  zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych
  kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
  obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka
  języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i
  międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności
  językowe i poznają rynek pracy za granicą.
  Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy uczniów z klas VI-VIII,
  którzy w ramach działań przygotowawczych będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje
  dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do
  prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z
  pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z
  pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku
  ojczystym i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami
  kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na
  potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line.
  W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczyciele prowadzić będą
   
  zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i
  testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z
  przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.
  Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością żeby zacząć nasze
  działania i zdobywać nowe doświadczenia.
   
  Anna Franke
  Dorota Kała - Kubisz
 • Erasmus+ KA2 (2016-2018)
  "Let's tune in to Europe" to kolejny projekt programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, realizowany w naszej szkole, który rozpoczynamy w bieżącym roku szkolnym, a zakończymy 30.07. 2018 r. Koordynatorem jest szkoła z Castelfidardo, włochy, a partnerami są szkoły z Bułgarii, Estonii, Łotwy, Hiszpani, Włoch ( miejscowość L'Aquilla), no i oczywiście nasza szkoła. Projekt jest muzyczny, tzn. będziemy poznawać tradycyjną muzykę krajów partnerskich i instrumenty, na których jest ona wykonywana. Ale to nie wszystko. Największym wyzwaniem będzie skomponowanie własnego utworu muzycznego przez wszystkich partnerów, który zaśpiewamy we wszystkich językach, nagramy i opublikujemy. Tak więc przez kolejne lata będziemy grać i śpiewać, a przy tym poznamy nowe kraje, ich tradycje, kulturę, zwyczaje, usłyszymy nowe języki, a co najważniejsze, będziemy mogli sprawdzić nasz poziom znajomości języka angielskiego, gdyż w tym właśnie języku musimy się porozumiewać. 
  Najważniejsze wydarzenia projektowe znajdziemy pod linkami:
   
   
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER