Wyjazd do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie

Szczegóły

W dniu 25 kwietnia 2019 r. dla uczniów klas 4 i 5 naszej szkoły został zorganizowany wyjazd do ZPKWŚ w Kalinie. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji z okazji “Dnia Ziemi”. Pani Magdalena Habrajska - pracownik ZPKWŚ -  zapoznała dzieci z różnymi gatunkami chronionymi zwierząt i roślin na terenie parku krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą”. Po skończonej prelekcji uczniowie wykonali papierowe kwiatki i obejrzeli ekspozycję stałą w siedzibie ZPKWŚ.

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER