Wycieczka do Ogrodzieńca

Szczegóły
WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA
 
Klasy III a i III c były na wycieczce w Ogrodzieńcu . 
Obok ruin zamku,  jednego z wielu na “Szlaku orlich gniazd” uczniowie mieli okazję odwiedzić Park Doświadczeń, gdzie mogli zobaczyć około czterdziestu ciekawych urządzeń przybliżających zjawiska fizyczne, Park Miniatur, w którym obejrzeli siedemnaście zamków z regionu Jury Krakowsko-Częstochowskim i poznali związane z nimi legendy.
 Odwiedzili też Park Rozrywki i Dom Strachów. Dzieci zjeżdżały też na letnim torze saneczkowym. 
Atrakcji było moc! pogoda dopisała ! Świetna zabawa!
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER