Dzieciaki do rakiet KONKURS

Szczegóły

SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pn.”Dzieciaki do Rakiet”, promującego aktywność wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Nagrodą w konkursie jest zestaw sprzętu do nauki gry w tenisa w ramach lekcji wychowania fizycznego, tzn. piłki, siatki, rakiety oraz przygotowanie ściany na terenie szkoły do gry w tenisa.

 

W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 60 zwycięzców, przy czym 50 zwycięzców zostanie wybranych w głosowaniu, a 10 zwycięzców wyłoni kapituła konkursowa.

 

Głosowanie odbywać się będzie od 14 listopada od godz. 00:01 do 30 listopada do godz. 23:59. 

Aby oddać ważny głos należy:

 1. Wybrać nasz filmik (NASZ FILM <<kliknij tutaj>>)
 2. Kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod nim.
 3. Podać aktywny adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający udział w głosowaniu.
 4. Rozwiązać zadanie weryfikacyjne ReCaptcha.
 5. Kliknąć przycisk "Oddaj głos". 
 6. Sprawdzić skrzynkę pocztową oraz kliknąć w link potwierdzający.

 

Po kliknięciu w link potwierdzający, głos zostanie zaliczony. 

Jeden adres e-mail może być wykorzystany raz dziennie. 

 

Głosujmy!!! Nagrody czekają!!!

 

Udostępnij film na facebooku

Nowy numer szkolnej gazetki internetowej

Szczegóły

Właśnie ukazał się pierwszy numer naszej szkolnej gazetki publikowanej w formie elektronicznej -

jeszcze bez nazwy, ale pełen ciekawych informacji i artykułów nie tylko dla dzieci i młodzieży naszej szkoły,

ale także dla rodziców. Życzymy miłej lektury: https://issuu.com/annafranke/docs/numer_1

Projekty międzynarodowe w naszej szkole

Szczegóły

Projekty międzynarodowe realizujemy w szkole podstawowej już od 2010, jednak ten rok jest wyjątkowy - mamy aż 3 projekty Erasmus+, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. A oto one:

 1. Kontynuujemy projekt “Create, share, learn” do sierpnia 2020 roku. Uczniowie poznają tajniki robotyki, drukowania 3D i majsterkowania. Już pracowaliśmy z urządzeniami Raspberry PI ucząc się programowania w aplikacji Scratch. Odwiedziliśmy naszych partnerów projektu we Włoszech, Portugalii i Grecji. Niebawem, bo już 21 października rozpocznie się wizyta u nas, a na wiosnę mamy wyjazd do Rumunii i Bułgarii. Tak więc jeszcze sporo przed nami.

Można odwiedzić naszego bloga projektu: https://createwithraspberrypi.home.blog/

oraz twinspace pod adresem: https://twinspace.etwinning.net/65400/home

 

 1. Od 1 września rozpoczynamy projekt “The Green Planet Film Festival”, gdzie główną tematyką jest ochrona środowiska. Wszelkie nasze prace związane z tym tematem będziemy nagrywać i tworzyć  filmiki. Naszymi partnerami projektu jest Hiszpania, Portugalia i Włochy. Będzie ciekawie.

Na razie jest tylko twinspace pod asdresem: https://twinspace.etwinning.net/85585/home

 

 1. I jeszcze jeden :) Be Smart, czyli “Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant”, w którym uczniowie poprzez interdyscyplinarne nauczanie będą rozwijać swoje wielorakie inteligencje - każdy znajdzie coś dla siebie, bo każdy jest inny, ma swój styl uczenia się, swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Grupę partnerską tworzą szkoły z Litwy, Turcji, Rumunii i Północnej Macedonii. I twinspace projektu to:

https://twinspace.etwinning.net/93202/home

Teraz czeka nas ciężka, ale jakże interesująca i kreatywna praca.   

Festyn ekologiczny w Kalinie

Szczegóły

26 września zostaliśmy zaproszeni na festyn ekologiczny do Zespołu Parków Krajobrazowych “Lasy nad Górną Liswartą” w Kalinie. Zorganizowano dla nas wiele atrakcji. Uczniowie klas czwartych brali udział w konkurencjach sprawnościowych, obejrzeli filmy edukacyjne oraz wysłuchali prelekcji związanej z ochroną środowiska. 

Klasa IVb zdobyła puchar Mistrzów Ekologii. To był bardzo ciekawie spędzony dzień, a Kalinę będziemy odwiedzać częściej!

 

 

 

 
 

Sprzątanie Świata 2019

Szczegóły

W piątek, 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, my sprzątaliśmy las. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Lasami Państwowymi zainicjował akcję „#SprzątaMy Las”.Klasa VIII wraz z nauczycielami oraz z pracownikami Nadleśnictwa Koszęcin zbierała śmieci w okolicy GOSIR-u w Koszecinie. 

Przy okazji uczniowie mieli okazję wymienić informacje z pracownikami Służby Leśnej oraz przypomnieć sobie pospolite gatunki drzew i grzybów.

Zwróciliśmy uwagę na dużą ilość śmieci w okolicach ścieżek i parkingów.

Dlatego apelujemy! Szanujcie nasz las aby mogły w nim wypoczywać następne pokolenia!

 

Projekt nabór

Szczegóły

09.09.2019r.

Projekt “Moje miejsce w świecie” 

projekt POWER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

01.09. 2019 - 31.08.2020

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

 

      W związku z zakwalifikowaniem się naszej szkoły do Projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas VI-VIII do udziału w naszym projekcie.

      Celem głównym naszego projektu ,,Moje miejsce w świecie” jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. 

Spośród chętnych uczniów zostanie wyłoniona tzw. grupa projektowa - 30 osób, według następujących kryteriów, które punktowane będą w skali od 1-3 pkt.

Kryteria wyboru uczniów do udziału w projekcie:

- komunikatywna znajomość języka angielskiego - rozmowa kwalifikacyjna z nauczycielem języka angielskiego (punkty 1-3)

- co najmniej dobra ocena z zachowania (1pkt. ocena dobra, 2 pkt. ocena bardzo dobra, 3 pkt. ocena wzorowa),

- zaangażowanie w  życie klasy i szkoły (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy  informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: udział w akademiach, uroczystościach szkolnych, reprezentowanie szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w realizacji programów szkolnych z różnych projektów, działań wynikających z Programu Wychowawczego, udział i wsparcie organizowanych w szkole i społeczności lokalnej akcji np. zbiórka nakrętek, Góra grosza, koncerty i akcje charytatywne),

- wysoka kultura osobista, koleżeńskość, niesienie pomocy słabszym kolegom i  życzliwość dla innych (punkty od 1-3, pod uwagę weźmiemy informacje dotyczące zachowania ucznia, które znajdują się w dzienniku elektronicznym takie jak: prace w

kole wolontariatu, szkolnym kole PCK, pomoc koleżeńska w nauce potwierdzone pozytywnym wynikiem np. na sprawdzianie, zgłoszenie nauczycielowi sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu danej uczennicy/danego ucznia, oddanie znalezionej  rzeczy, szczególnej ocenie poddamy brak uwag dotyczących używania wulgaryzmów i innych uwag dotyczących nieodpowiednich

zachowań w stosunku do innych), 

- wykonanie dwóch działań projektowych również ocenianych w skali od 1 do 3 punktów każde: logo projektu, reklama wybranego lokalnego produktu.

Pod uwagę weźmiemy również: 

- kreatywność, otwartość, chęć do podejmowania nowych wyzwań,  

- gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku angielskim,

- odpowiedzialność, dbałość o dobro swoje i innych. 

      Po wyłonieniu grupy 30 osobowej uczniowie losować będą  mobilność, w której wezmą udział i do której będą się przygotowywać. W ten sposób powstaną  dwie grupy 15 osobowe. Pierwsza z grup będzie miała większy wkład w przygotowanie założonych materiałów, druga grupa z kolei w zestawienie ich z rezultatami działań z pierwszej mobilności.

      W ramach działań przygotowawczych uczeń będzie (minimalna ilość godzin na przygotowanie uczestnika -20) m.in.: tworzyć filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Przygotowywanie obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i merytoryczne.

      Nauczyciele/opiekunowie projektu natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. 

      W projekcie zaplanowano dwa wyjazdy zagraniczne (mobilności) podczas, których uczniowie prezentować będą efekty swojej pracy. Opiekunowie zaś prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu.

      Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele będą rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. 

      Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu założy Portfolio – segregator z materiałami, które wykonywać będzie w  trakcie przygotowania do mobilności. Portfolio stanowić będzie prezentację dokonań danej osoby, jedną z informacji tam zgromadzonych będzie ocena, która uczeń otrzymał podczas rekrutacji do udziału w projekcie.  

    Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się u nauczycieli:

p.Dorota Kała-Kubisz, p.Anna Franke                              

 

Projekt

Szczegóły

 

Projekt “Moje miejsce w świecie” 

program POWER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie

01.09.2019 - 31.08.2020

 

     Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia mogą powodować trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga dużej aktywności i wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno -zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji 

i dokonywania wyborów. 

     Świadomi jesteśmy, że planowanie kształcenia oraz kariery zawodowej powinno odbywać się jak najwcześniej przy wsparciu placówek oświatowych. I właśnie nasza szkoła dąży do tego, aby nasz absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.  Realizujemy wiele działań z zakresu preorientacji/orientacji zawodowej, które mają na celu kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej pozytywnej  

i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, np.

 • warsztaty preorientacji zawodowej - spotkanie z przedstawicielami zawodów na terenie szkoły,
 • zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, konsultacje, spotkania z rodzicami,
 • wyjścia i wycieczki zawodoznawcze - poznanie lokalnego rynku pracy,
 • poznanie oferty szkół -  wyjazdy do szkół, udział w Dniach otwartych, Targach edukacyjnych, zapraszanie przedstawicieli szkół, 
 • wolontariat jako pierwsze doświadczenie zawodowe - angażowanie się w różne akcje.

O projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dowiedzieliśmy się z wiadomości rozsyłanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i od razu wiedzieliśmy, że to coś dla nas. Realizujemy wiele projektów europejskich, staramy się, aby nasza szkoła była placówką postępową i dawała uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. 

Nasz projekt “Moje miejsce w świecie” uzyskał maksymalną liczbę punktów w konkursie złożonych wniosków. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151.919 PLN Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

Celem głównym naszego projektu jest umożliwienie uczniom poznania swoich predyspozycji zawodowych, ścieżki kształcenia poszczególnych zawodów, nabycie przez nich nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, jak również wzmocnienie kompetencji kluczowych tj. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się itp. Poprzez wyjazdy zagraniczne i międzynarodową współpracę uczniowie i nauczyciele mogą także rozwijać swoje umiejętności językowe i poznają rynek pracy za granicą. 

     Założyliśmy wyłonienie wg ustalonych kryteriów 30 osobowej grupy uczniów z klas VI-VIII, którzy w ramach działań przygotowawczych będą m.in.: przygotowywać filmy, prezentacje dotyczące naszego kraju, szkolnictwa i lokalnego rynku pracy, przygotowywać się do prezentacji polskiego rynku pracy podczas mobilności, organizować spotkania i wywiady z pracownikami szkoły, przedstawicielami lokalnych instytucji, przygotować wywiad z pracownikiem szkoły w języku angielskim, pisać podania, CV, listy motywacyjne w języku ojczystym i języku angielskim. Nauczyciele natomiast wybierać będą wspólnie z uczniami kwestionariusze samooceny i testy zainteresowań zawodowych oraz będą je dostosowywać na potrzeby zajęć prowadzonych w grupie międzynarodowej, stworzą testy w formie on-line. 

    W ramach zaplanowanych dwóch wyjazdów zagranicznych nauczyciele prowadzić będą zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z wykorzystaniem przygotowanych kwestionariuszy i testów zainteresowań zawodowych, przybliżając tym samym polskie metody pracy związane z przygotowaniem uczniów do wyboru ścieżki kształcenia/zawodu. 

 

Czeka nas wiele pracy i nowych wyzwań. Czekamy z niecierpliwością żeby zacząć nasze działania i zdobywać nowe doświadczenia.

 

Anna Franke

Dorota Kała - Kubisz


 

                                       

 

Konkurs "Eksperyment Łańcuchowy"

Szczegóły
Dnia 01.06.2019 nasi gimnazjaliści - Dawid Jastrzębski, Emilia Jastrzębska, Magda Ligendza i Tymek Klima wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie "Eksperyment Łańcuchowy" na Uniwersytecie Jagiellońskim. W projekcie brało udział około 125 drużyn podzielonych na cztery kategorie
Uczniowie stworzyli maszynę, którą nazwali "Gwiezdna Przygoda". Kulka pokonując "tor przeszkód" pokazywała wiele praw fizyki. Wymyślenie i zbudowanie maszyny sprawiało wiele problemów oraz zajęło dużo czasu ale ostatecznie udało się ją zrobić. Po skutecznej prezentacji na Uniwersytecie gimnazjaliści wygrali konkurs otrzymując nagrodę główną.

 

 

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER