Doradztwo zawodowe

Szczegóły

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

    Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 , terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana przez MEN i uzupełniana o nowe treści.

    Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce Rodzice i Uczniowie - Rekrutacja, znajdziecie wszystkie informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf  oraz dla absolwentów szkół podstawowych http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadpodst_2019_20_1.pdf

    Z myślą o uczniach planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach

I stopnia oraz rodzicach wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia została stworzona strona https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ . Jest to Informator o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach. Informator ma być ciągle aktualizowany.

W zakładkach - Wybierz grupę zawodów, Wybierz zawód wyszukujemy interesującego nas zawodu, po czym wyświetlają się m.in. film zawodoznawczy oraz lista szkół prowadzących kształcenie w tym zawodzie. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do danej szkoły można znaleźć w zakładce szkoły STRONA REKRUTACJI.

    Zachęcam również do poszukiwania informacji na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakładkach - absolwenci gimnazjum, szkoły podstawowej lub rekrutacja.

    Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ w zakładce egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty znajdują się wszystkie informacje dotyczące egzaminu

w tym Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty oraz

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat dla uczniów gimnazjum.

   Zachęcam do indywidualnych spotkań celem konsultacji i pomocy w wyborze swojej drogi edukacyjno- zawodowej.

 

Inne przydatne linki:

http://www.8klasista.ore.edu.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjTW45aHpHbGt5WlJvQkVkX0V0YWh1eTl1aE5Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjRkxXTmR3Y01KbEhGU3FnWnlXbmx5Q2hfdDNJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B_0YrX-iuhsjRkxXTmR3Y01KbEhGU3FnWnlXbmx5Q2hfdDNJ/view?usp=sharingdoradca zawodowy

Dorota Kała-Kubisz

 
   
© ALLROUNDER