Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2015

Szczegóły

Komunikat dla rodziców i uczniów klas III Gimnazjum dotyczący rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

          Za rekrutację uczniów w systemie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym2014/2015 odpowiedzialni  są rodzice uczniów.

Należy założyć konto, uzupełnić potrzebne dane, wprowadzić oceny końcowe,  wyniki egzaminu gimnazjalnego, oraz  szczególne osiągnięcia ucznia.

Założenie konta umożliwia wydrukowanie podania potrzebnego do przedstawienia w szkole ponadgimnazjalnej  pierwszego wyboru.

Adres strony internetowej do założenia i prowadzenia konta:

www.slaskie.edu.com.pl

Założenie konta, wydrukowanie podania oraz złożenie go w szkole pierwszego wyboru musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dn. 24. 06. 2015r. do godz. 1200.

Wszelkich potrzebnych informacji w tej sprawie udziela nauczyciel informatyki Henryk Nowakowski.

Spotkania z Rodzicami

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

W dniu 21.05.2015 r. (czwartek) odbędą się spotkania z rodzicami – propozycje ocen.

 

17.00 -17.30         spotkania z wychowawcami (Szkoła Podstawowa)

17.30 – 18.00       spotkania z wychowawcami (Gimnazjum)

17.00 – 19.00       indywidualne spotkania z nauczycielami

 

16.30 – 17.00       spotkanie rodziców uczniów klas III Gimnazjum                        z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego w Psarach.

Festyn 2015

Szczegóły

XVII Lubliniecka Wiosna Kulturalna

Szczegóły

W dniach 18-19 kwietnia 2015 r. w MDK w Lublińcu odbyła się XVII Lubliniecka Wiosna Kulturalna. Wzięło w niej udział ponad 100 podmiotów wykonawczych. W kategorii solistów z kl. IV-VI Paulina Szendera zajęła 3 miejsce, w kategorii gimnazjum Anna Kupny zajęła 2 miejsce. W kategorii zespoły chór z naszej szkoły zajął I miejsce (po długim, sześciogoodzinnym oczekiwaniu na swoją kolej...). Serdecznie gratulujemy sukcesów!

O tradycjach słów kilka

Szczegóły
Wzięliśmy udział w projekcie "Podobni a jednak różni - zwyczaje i tradycje w kreowaniu tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej" realizowanym przez Urząd Gminy Koszęcin. W ramach tego projektu przygotowaliśmy przedstawienie o tradycjach związanych ze ślubem, które zaprezentowaliśmy gościom z Bułgarii 16 kwietnia w czasie uroczystej sesji.

 


 

Zaproszenie na spotkanie

Szczegóły

W związku ze zmianami w systemie oświaty, dotyczącymi szkół ponadgimnazjalnych, zapraszamy Rodziców uczniów klas III gimnazjum na spotkanie z koordynatorem działalności informacyjno-doradczej w naszym powiecie - panią mgr Katarzyną Dworok. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół w Koszęcinie w dniu 23.04.2015 roku o godzinie 16.30.

Egzamin gimnazjalny - autobusy

Szczegóły

INFORMACJA ZWIĄZANA Z EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

 

            W związku z egzaminem gimnazjalnym  klas III, dni 21, 22 i 23 kwietnia 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I i II gimnazjum.

W tych dniach harmonogram dojazdu do szkoły przedstawia się następująco:

 

Przewoźnik zewnętrzny

 

21,22, 23 kwietnia 2015 r. –wtorek, środa, czwartek

 

PRZYJAZD – 1 autokar

 

Wyjazd z Podlesia godzina 7.40

Trasa:

7.40 Podlesie- 7.45 Sadów RSP- 7.46 Sadów – 7.47 Sadów skrzyż.-7.50 Rusinowice DK- 7.52 Rusinowice OSP- 7.54 Piłka- 7.56 Rusinowice OSP – 7.57 Rusinowice DK- 7.59 Sadów skrzyż.- 8.01 Wierzbie- 8.05 Irki- 8.12 Koszęcin szkoła 

 

GIMBUS

 

KURSY PORANNE

 

21, 22 i 23 kwietnia 2015 r.  - wtorek, środa, czwartek

I kurs

7.20 Wierzbie –Sadów-Podlesie-Sadów-7.30 Wierzbie-7.33 Irki-7.40 Cieszowa-Koszęcin

II kurs

8.20Cieszowa –Koszęcin

 

KURSY POWROTNE

 

21, 22 i 23 kwietnia 2015 r. – wtorek, środa, czwartek

 

I kurs

12.45 Koszęcin-Cieszowa-Irki-Wierzbie-Rusinowice-Piłka-Sadów -Podlesie

II kurs

13.40 Koszęcin-Cieszowa- Irki-Wierzbie-Rusinowice-Piłka-Sadów-Podlesie

III kurs

15.25 Koszęcin-Cieszowa-Irki-Wierzbie

 

W/w harmonogram zamieszczono na stronie internetowej szkoły, tablicach ogłoszeniowych  a także w gablocie przy drzwiach wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Koszęcinie.

 

W dniach egzaminów gimnazjalnych  stołówka  nie będzie wydawała obiadów dla uczniów gimnazjum.

Konkurs ortograficzny

Szczegóły
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
 
Skorzystaliśmy z zaproszenia i 10 kwietnia wzięliśmy udział w konkursie ortograficznym zorganizowanym w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Naszą szkołę reprezentowały Klaudia Gajdzik i Oliwia Mandla. Dziękujemy za udział.
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER