Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 2016

Szczegóły

W dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) uczennice Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (wraz z opiekunkami p. Eweliną Kulik i p. Karoliną Kaczmarek) zorganizowały happening z okazji Międzynarodowego Dnia Książki. Happening ten był podsumowaniem projektu edukacyjnego, który młodzież przygotowywała kilka tygodni. Podczas happeningu odbywały się warsztaty tworzenia zakładek do książek, czytanie dzieciom (w które zaangażował się również Pan Zbigniew Seniów – Wójt Gminy Koszęcin, za co serdecznie dziękujemy), pisanie książki, ankieta dotycząca preferencji czytelniczych, tworzenie listy Guinessa ulubionych książek koszęcinian i wystawa podsumowująca akcję czytelniczą Sleeveface w bibliotece. 

Koszęcińska wiosna kulturalna - książka, która powstała na happeningu KLIKNIJ

 

 
 
   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER