Zwrot książek do biblioteki szkolnej

Szczegóły

Przypominam wszystkim uczniom Zespołu Szkół

Koszęcinie o KONIECZNOŚCI ZWROTU KSIĄŻEK  

DO BIBLIOTEKI do dnia 14 czerwca 2017 r.

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER