Rozkład jazdy autobusów w dniach 07.09.2015 r. i 08.09.2015

Szczegóły

Kursy autobusu gminnego dowożącego uczniów do Zespołu Szkół

w Koszęcinie

 

07.09.2015 r.

Kursy poranne

I Kurs

7.08 Sadów RSP-7.10 Sadów centrum-7.15 Wierzbie –7.30 Cieszowa – Koszęcin

II Kurs

7.55 Podlesie-7.58 SadówRSP-7.59 Sadów –8.04 Rusinowice DK-

8.06 RusinowiceOSP - 8.08 RusinowiceDK- 8.10 Sadów skrzyż.- 8.12 Wierzbie- 8.16 Irki-8.26Cieszowa- 8.35 Koszęcin

III Kurs

8.58SadówRSP- 8.59 Sadów – 9.04 Rusinowice DK-9.06 Rusinowice OSP-9.08Piłka-9.10RusinowiceDK- 9.12Sadów skrzyż.- 9.14 Wierzbie-9.18Irki-9.28Cieszowa-9.35Koszęcin

 

Kursy popołudniowe

I Kurs

13.40 Koszęcin -Cieszowa-Wierzbie-Rusinowice –Piłka-Sadów-Podlesie

IIKurs

14.40 Koszęcin-Cieszowa-Wierzbie-Rusinowice- Sadów

III Kurs

15.20 Koszęcin-Cieszowa

IV Kurs

15.30 Koszęcin- Wierzbie-Rusinowice –Piłka-Sadów

 

 

 

 

 

08.09.2015 r.

Kursy poranne

I Kurs

7.20 Wierzbie -7.30 Cieszowa – Koszęcin

II Kurs

7.55 Podlesie-7.57 Kopce-7.58 SadówRSP-7.59 Sadów –

8.04 Rusinowice DK- 8.06 RusinowiceOSP – 8.08 Piłka-

8.10 RusinowiceOSP- 8.12 Rusinowice DK-8.14Sadów skrzyż.-

8.16 Wierzbie- 8.18 Irki- 8.28 Cieszowa-8.35 Koszęcin

 

III Kurs

8.58SadówRSP- 8.59 Sadów – 9.04 Rusinowice DK-9.06 RusinowiceOSP-9.08RusinowiceDK- 9.10Sadów skrzyż.- 9.12 Wierzbie-9.16Irki-9.26Cieszowa-9.35Koszęcin

 

 

Kursy popołudniowe

I Kurs

13.30 Koszęcin-Rusinowice-Piłka

II Kurs

14.00-Koszęcin-Cieszowa-Wierzbie-Sadów-Podlesie

III Kurs

14.40 Koszęcin-Cieszowa-Wierzbie-Rusinowice-Sadów

IV Kurs

15.20 Koszęcin-Cieszowa

V Kurs

15.30Koszęcin-Wierzbie-Rusinowice-Piłka-Sadów

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER