Biblioteka

Szczegóły

 

Biblioteka szkolna gimnazjum została utworzona w 1999 roku, kiedy reforma oświaty wyłoniła gimnazjum. Na początku swojego istnienia biblioteka była poza budynkiem szkoły, w pobliskim Domu Kultury, połączona z księgozbiorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie oraz z księgozbiorem biblioteki Szkoły Podstawowej w Koszęcinie. W pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie mieściły się więc trzy biblioteki!    Po otrzymaniu informacji   ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach o możliwości pozyskania dla biblioteki szkolnej internetowego centrum multimedialnego, postanowiliśmy wziąć udział w projekcie MENiS Internetowe centra informacji multimedialnej dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w 2005 r. Warunkiem jednak było umiejscowienie biblioteki w szkole.

                                                                                                                                                           

Rozdzielenie księgozbioru naszej biblioteki nastąpiło w lutym 2005 r., kiedy Wojewódzka Komisja Konkursowa, wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, wyłoniła naszą szkołę, przyznając jej prawo do realizacji projektu.

Od września roku szkolnego 2006/07 w szkolnej bibliotece działa więc INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ, które otrzymaliśmy w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Centrum multimedialne, na które składają się 4 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne, otworzyło nowe możliwości uczniom i nauczycielom.                                                                                                                                                  

   Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiadomości przewidzianych programami nauczania. Nasi uczniowie mają teraz możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy - encyklopedii, słowników, leksykonów czy   atlasów, ale także ze stron internetowych.    

                    

Dzięki nowoczesnej pracowni multimedialnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych oraz programów do nauki języków obcych. Jest to wielki walor szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu poza szkołą. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.    

 

W listopadzie 2016 r. do biblioteki szkolnej zostało zakupionych 845 nowych książek za kwotę 15 000 zł. Kwotę tę udało się pozyskać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 
   

   
Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD)
jest Pan Adam Korzuch, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
   

   
Projekty "My Future Is Up to Me" i "Me - a small living part of the incredible world"
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" 
przykładem dobrej praktyki

 
 
 
 
   
© ALLROUNDER