Strona główna

Informacja dla Rodziców w związku z upałami

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 13, czerwiec 2019 05:40
sylwia
Odsłony: 1189

Drodzy Rodzice

Zgodnie z zapisami Prawa Oświatowego które mówią, że:
"zajęcia w szkole za zgodą organu prowadzącego można
zawiesić na czas określony (z koniecznością odpracowania)
lub lekcje można skrócić do 30 min. ale pod warunkiem
zachowania ogólnego tygodniowego czasu zajęć
"

interpretacja MEN https://www.gov.pl/web/edukacja,
a przede wszystkim w trosce o naszych uczniów nie planujemy
na chwilę obecną skracać lekcji z powodu upałów.
Zapewniamy dzieciom wodę (prośba aby dzieci przyniosły
ze sobą kubek najlepiej metalowy
), zmieniamy- w zależności
od potrzeb - pomieszczenia w których są zajęcia, zabiegamy
o poprawę warunków na przyszłość.

Uważamy, że lepiej jak dzieci przebywają pod naszą opieką,
niż gdyby miały w domu bez opieki np. tracić przytomność.
Każdy z Państwa znając swoje domowe warunki może

podjąć indywidualnie odmienną decyzję.

Szkoła jednak postanowiła czuwać nad dziećmi.